Hos oss får du profesjonell bistand til alle de lovpålagte plikter som du som næringsdrivende har.

Vi har 7 medarbeidere med variert erfaring i både regnskapsføring, lønn, årsavslutning og skatt.

Profesjonell og proaktiv rådgiving

Når du velger oss som samarbeidspartner, har vi informasjon som gjør at vi kan være i forkant med råd og veiledning til din virksomhet.

Vi hjelper deg ikke bare i forhold til din daglige drift, men også i vaskelige og ekstraordinære situasjoner som kan oppstå.

Yte rask service

Våre regnskapskunder har gratis tilgang til våre webrapporter.

Gjennom webrapportene kan du løpende hente ut rapporten om driften av din virksomhet.

Du kan klikke deg ned gjennom rapporter helt til du ser på bilagene (forutsetter at bilagene er skannet).

Webrapportene gir deg blant annet løpende oversikt over kunder og leverandører.

Levere kvalitet

Vi følger bransjeorganisasjonen Regnskap Norge sine strenge kvalitetsstandarder.

Dette innebærer at du som kunde kan stole på at vi leverer kvalitet og følger lov og forskrift innen både regnskap- og personalområdet.

Vi frigjør tid for din bedrift, slik at du som kunde kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Være tilgjengelig

Hos oss vil du vanligvis ha minst to faste kontaktpersoner – din faste saksbehandler, samt den oppdragsansvarlige autoriserte regnskapsføreren.

Ved ferie og sykdom vil vi omfordele arbeidsoppgavene blant våre medarbeidere.

Du vil som kunde være sikret at du alltid får rask og kyndig bistand.