Om vår løsning

Vi legger vekt på at vårt tilbud er;

  • Enkelt å bruke – dekker alle nødvendige arbeidsoppgaver.
    Det kreves liten egeninnsats fra din viksomhet å benytte vårt tilbud – vi kan løse alle de relevante arbeidsoppgavene.
  • Høy kompetanse.
    Preses Økonomi AS har lang praktisk erfaring fra regnskapsføring og rådgiving fra de fleste bransjer.
  • Kostnadseffektivt.
    Våre løsninger er utformet for å være arbeidsbesparende. I tillegg til at dere fritt kan benytte en rekke tjenester (les mer her), er våre timepriser svært konkurransedyktig. Samlet utgjør dette en gunstig totalkostnad.